Statutul Asociatiei

Certificat

 LegalStatutul Legal al Asociatiei

  Asociaţia Obştească
Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA
                        Filiala Republica Moldova 

 

Acest document a fost aprobat in urma Adunarii Generale de la Chisinau a asociatiei, in baza procesului verbal intocmit la data de 05 Iunie 2013, si a fost inregistrat de catre Ministerul Justiţiei al  Republicii Moldova, sub Certificatul de Inregistrare cu numarul 2137, din data de 15 Iunie 2013. In cadrul acestuia, au fost  stabilite urmatoarele:


1.   DISPOZIŢII GENERALE 

1.1              Asociaţia Obştească Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică ”CATALACTICA”, filiala Moldova, în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.
1.2              Denumirea completă: Asociaţia Obştească  Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică ”CATALACTICA”, filiala Moldova
1.3              Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.
1.4              Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».
1.5              Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.6              Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7              Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.
1.8              Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.
1.9              Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.
1.10           Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.
1.11           Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. (bd.) Universității, nr. 13, ap. 1 .        

De aici poti descarca documentul complet – Statut Legal CATALACTICA.