Servicii oferite

Asociatia Obsteasca  Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CatalacticaFiliala Republica Moldova,services pune la dispozitia persoanelor si a grupurilor dezavantajate din societate, o gama larga de servicii de integrare in societate si de dezvoltare personala si  profesionala, de cea mai buna calitate. Aceste servicii sunt oferite prin implementarea de proiecte de economie sociala si sunt aplicate conform  practicilor pozitive comunitare. Principalele servicii oferite de catre Asociatie, sunt:
►Furnizează programe şi stagii de formare pentru activităţi în domeniul social, economic, cultural şi umanitar.
►Sensibilizează administraţia publică locală şi cea centrală, opinia publică asupra problemelor sociale, ecologice, demografice şi culturale ale minorităţilor etnice.
►Realizează activităţi specifice, cum ar fi: activitati de cercetare, activitati de consultanţă, activitati de evaluare şi de asistenţă socială.
►Organizează manifestări cu caracter ştiinţific (mese rotunde, simpozioane, conferinţe, seminarii şi ateliere de studiu), în ţară dar şi peste hotare.
►Dezvoltă  retele informaţionale de colectare, sistematizare şi difuzare a informaţiei  din domeniu şi crează baze de date.
►Desfășoară proiecte şi activităţi cu participarea publicului în contextul impactului lor asupra mediului socio-economic.
 Asociaţia are experienţă în realizarea de proiecte la nivel regional şi local, a realizat o serie de studii, realizează evaluări şi analize la solicitarea specifică a unor organizaţii non-profit sau a unor fundaţii.
 Pentru derularea programelor, proiectelor şi activităţilor sale, Asociaţia dispune de o bază materială care include 3 staţii de lucru complet echipate (calculatoare de birou, imprimante), 2 calculatoare portabile, 2 echipamente profesionale de multiplicare şi imprimare, camere foto şi video digitale, 2 dispozitive de înregistrare – reportofoane, aparatură şi mobilier de birou, etc. 
 Asociaţia are acces la o echipă de cercetare și de implementare experimentată, cu competenţe în domeniu și cu abilitatea de a administra cu succes grantul pentru implementarea reuşită a proiectului și gestionarea eficientă a bugetului, iar un exemplu în acest sens este ultimul contract în valoare de 46.000 Euro.