Sectorul neguvernamental din Republica Moldova

Perioada de implementare: 2002soros

Suportul financiar : Fundația Soros-Moldova

Obiectivul principal: Realizarea unei diagnoze a sectorului neguvernamental       din Republica Moldova, în vederea identificării direcţiilor prioritare de dezvoltare.

Obiective Specifice:

Activităţi:

1.) Studiul  dinamicii înfiinţării, evoluţiei  şi repartizării geografice a ONG-urilor din Republica Moldova.

2.)  Elaborarea metodologiei cercetării.

3.)  Aplicarea anchetei sociologice asupra ONG-urilor şi realizarea focus-grupurilor  cu experţi.

4.)  Alcătuirea bazei de date.

5. )  Elaborarea şi redactarea raportului cercetării.

Rezultate:

8 focus-grupuri cu experţi       din 8 domenii ale sectorului neguvernamental:

 • tineret;
 • protecţia drepturilor omului;
 • mass-media;
 • educaţie, cultură, artă.;
 • mediu, ecologie;
 • social;
 • administraţie publică;
 • gender.
267 de chestionare completate conform criteriilor :
 • distribuţia regională;
 • distribuţia pe domenii de activitate;
 • rata de activitate a ONG-urilor (urmărindu-se, în principal, ONG-urile funcţionale).
Raport de cercetare elaborat