Romii în Republica Moldova

Perioada de implementare: octombrie 2005 – octombrie 2006undp

Parteneri: CBS AXA din Chişinău, Asociaţia „Terna Rom”

Suportul financiar: UNDP Moldova

Obiectivul principal: 

Conştientizarea situaţiei romilor in Republica Moldova prin oferirea unor date cantitative şi calitative privind gradul de expunere la excluziunea socială a acestei populaţii din perspectiva socio-demografică, a veniturilor şi cheltuielilor, a sărăciei, educaţiei, pieţei muncii şi şomajului, sănătăţii, domicilierii, securităţii şi relaţiilor comunitare şi a migraţiei.

 Activităţi:

1.) Analiza  cadrului legislativ şi instituţional in domeniul minorităţilor, precum şi ale programelor de informare despre romi.

2.) Realizarea Sondajul cantitativ bazat pe metodologia regională prin completarea unor chestionare structurate pe familii de romi şi familii de non-romi care locuiesc in vecinătatea comunităţilor de romi.

3.) Colectarea datelor calitative prin realizarea14 unor interviuri cu reprezentanţii autorităţilor centrale, care au responsabilităţi in acest domeniu, cu lideri de ONG-uri de romi şi donatori.

4.) Elaborarea şi redactarea raportului cercetării

 Rezultate:  

1.) Studiul a  81 de localităţi şi 1200 de gospodării divizate in două subgrupuri (600 romi şi 600 non-romi).

2.) Politici care vizează romii in Moldova: oportunităţi de angajare in cimpul muncii, accesul limitat la studii şi participarea redusă la guvernare, in special la nivel local.

3.) Platformă elaborată pentru identificarea soluţiilor şi a unor politici temeinice pentru implementarea unor programe exhaustive de incluziune socială a romilor.