Publicatii

Cercetarea a fost susţinută de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova printr-o finanţare din partea Agenţiei Suedeze de Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (SIDA). Cercetarea a fost elaborată şi coordonată de compania Bernard Brunhes International din Paris, Franţa (www.bb-i.biz), care a produs, de asemenea, raportul final şi lucrarea de faţă. Cercetările pe teren şi introducerea în calculator a datelor au fost efectuate de compania CBS AXA din Chişinău (www.cbs-axa.org) şi de asociaţia CATALACTICA, filiala Moldova.
Echipa de cercetare a fost coordonată de Sorin Cace. Din echipa de elaborare a raportului final au făcut parte Daniel Arpinte, Vasile Cantarji, Nicolae Sali, Simona Stănescu, Valentin Vladu.
Un sprijin deosebit în realizarea raportului l-a furnizat Maria Vremiş Director Departament, Sisteme Informationale, Monitorizare şi Evaluare din cadrul FISM.
Studiul “Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior
din Republica Moldova” a fost realizat de Asociația pentru dezvoltare și
promovare socio-economică ”Catalactica” la comanda Ministerului Educației
al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, în
cadrul Programului Buna Guvernare. Opiniile exprimate în acest studiu aparțin
autorilor și nu reprezintă neapărat poziția instituției finanțatoare.

Studiul “Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova” a fost realizat de Asociația pentru dezvoltare și promovare socio-economică ”Catalactica” la comanda Ministerului Educației al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul Programului Buna Guvernare. Opiniile exprimate în acest studiu aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția instituției finanțatoare. ______________________________

Coordonatori: __________________________ Sorin Cace
Nicolae Sali ___________________________
Autori: ___________________________ Oana Banu
Sorin Cace
Corina Cace
Diana Cheianu-Andrei
Gheorghe Cuciureanu
Ionela Ionescu
Andra Panait
Andrei Pârvan
Smaranda Rotaru
Nicolae Sali
Datele şi analizele pentru acest studiu au fost realizate de către Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA.
La elaborarea raportului s-a ţinut cont de discuţiile cu reprezentanţii comunităţii romilor din Moldova (cele mai active ONG-uri), precum şi de recenziile lui Andrey Ivanov, consilier pe politici în domeniul dezvoltării umane, şi Susanne Milcher, specialist în domeniul sărăciei şi dezvoltării economice (ambii din cadrul Centrului Regional PNUD de la Bratislava).
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la informaţii, experienţa şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună.
Autori: _______________________________ Sorin Cace ________________________Vasile Cantarji ________________________Nicolae Sali ________________________ Marin Alla ________________________
În contextul provocărilor privind dezvoltarea spiritului comunitar pentru consolidarea procesului educațional, Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA Moldova, cu suportul programului de sprijinire a educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (FSD) și al Fundației Soros-Moldova, a inițiat Proiectul ”E DUrabil+. Activizarea comunităților locale – element-cheie al procesului educațional din perspectiva participării sociale”. Proiectul și-a propus să contribuie la activizarea comunităților drept actori relevanți ai procesului educațional.
Prezenta publicație propune o analiză a rezultatelor demersului de activizare la nivel comunitar realizat în cadrul proiectului amintit. De asemenea, sunt prezentate cinci studii de caz realizate în comunitățile selectate în proiect. prin relevarea unor mecanisme de activizare a comunității și identificarea factorilor favorizanți/blocanți ai unui astfel de demers activizării comunităților. Concomitent, publicația poate servi drept un ghid de bune practici privind activizarea comunităților pentru toți cei interesați de dezvoltarea durabilă a acestora. De asemenea, prezenta publicație este un omagiu adus regretatului profesor și cercetător Nicolae Sali, care prin proiectele realizate a promovat activ cele mai inovative abordări privind dimensiunea participativă a procesului educațional. __________________________
Coordonator:
__________________________
Mihnea Preotesi
________________________
Autori:
__________________________
Sorin Cace
Andrei Dumbrăveanu
Otilia Dandara
Andrei Pârvan
Lilian Danilov
Mihai Potoroacă

Publicaţia “Ambasadori ai Educaţiei de Calitate” a apărut în cadrul proiectului “E DUrabil – Un sistem durabil și eficient de informare, consultare și implicare în procesul reformelor educaționale din Republica Moldova”, implementat de către Asociaţia pentru dezvoltare și promovare socio-economică “Catalactica”, și cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei SOROS Moldova.

Coordonatori: ____________________________Nicolae Sali _____________________ Ion Guțu _______________________Lilian Danilov ______________________Mihail Potoroacă _____________________
Capacitatea actorilor educaționali în vederea susținerii educației.

Prezenta publicație a fost elaborată în cadrul proiectului Capacitarea actorilor educaționali în vederea creșterii potențialului parteneriatelor pentru susținerea educației implementat de Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA (filiala din Moldova) prin susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă și al Fundației Soros-Moldova. Ideea principală a proiectului a constat în crearea unui cadru de instituire și consolidare a unor parteneriate între organizații non – guvernamentale și diverși actori educaționali pentru facilitarea comunicării și colaborării dintre școală, părinți și alți membri ai comunității în vederea soluționării problemelor ce vizează modernizarea educației, creșterea gradului de implicare a comunității în implementarea reformelor stipulate în documentele de politici educaționale și armonizarea ofertei educaționale cu cerințele actuale.

 Publicaţia “Angajarea comunității în susținerea educației – experiențe din Republica Moldova” prezintă o sinteză a transformărilor produse în comunitățile rurale implicate în proiectul „E DUrabil! Angajarea comunității în susținerea educației”, ca urmare a intervențiilor socio-educaționale la nivel local și a dezvoltării unei rețele-suport necesare asimilării inițiativelor de reformă „la firul ierbii”. Scenariile de intervenție adecvate realității socio-educaționale autohtone pot fi reproduse și în alte localități.
Coordonatori: ____________________________Larisa Sali _____________________ Mihnea Preotesei ______________________