Proiecte Implementate

capacityDenumire proiect:

Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Perioada de implementare:

mai 2013 – februarie 2014

Suportul financiar:

Fundația Soros-Moldova

______________________________________________________________________________

sida-logoDenumire proiect:

Evaluarea Impactului Proiectului FISM 2 asupra Beneficiarilor

Perioada de implementare:

2007- 2008

Suportul financiar:

Agenţia Suedeza de Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (SIDA).

______________________________________________________________________________

undpDenumire proiect:

Romii în Republica Moldova

Perioada de implementare:

octombrie 2005 – octombrie 2006

Suportul financiar:

UNDP Moldova

______________________________________________________________________________

Denumire proiect:soros

Sectorul neguvernamental din Republica Moldova : (Studiu naţional)

Perioada de implementare

2002

Suportul financiar

Fundația Soros-Moldova