Obiective

Asociaţia Obsteaşcă  A.D.P.S.E.  Catalactica, Filiala Moldova,  se dedică faciliării fluxului de idei şi proceselor inovatoare, utilizaării cunoştiinţelor şi capitalizării cunoaşterii, prin integrarea experienţelor de cercetare şi a rezultatelor lor în proiecte şi activitaţi relevante, signifiante şi cu impact asupra siguranţei societaţii şi comunitaţii noastre. 

objct

                        Obiectivele  Asociaţiei, specifice direcţiei generale de dezvoltare, însuşite prin statutul sau legal, sunt:
a.) Promovrea unor programe de economice socială pentru combaterea delincvenţei, a violenţei şi a consumului de droguri.                                             
b.) Desfăşurarea unor programe de dezvoltare comunitară, ce contribuie la motivarea cetăţenilor sa participe şi să se implice activ  în dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunităţii.                
c.) Desfaşurarea unor programe privind valorificarea forţei de munca şi reintegrarea şomerilor în activitaţi aducatoare de venit şi durabile.                        
d.) Ameliorarea condiţiilor de viaţă ale bătrînilor aflaţi în dificultate, izolaţi de comunitate sau ale celor din unităţile de protecţie socială.    
e.) Optimizarea condiţiilor de dezvoltare şi educare a copiilor orfani, abandonaţi, precum şi programe sociale de intervenţie şi prevenţie asupra fenomenului  copiii străzii”.                                
f.) Acţiuni de recuperare, integrare şi promovare socială, a persoanelor sau a grupurilor din societate, pentru îmbunătăţirea acţiunilor si a structurilor lor.    
g.) Promovarea unor programe socio-economice pentru integrarea în societate a persoanelor care prezintă diverse grade de handicap.                        
h.) Promovarea unor programe ce vizează protecţia mediului înconjurător şi contribuie la prevenirea efectelor poluării în plan economic şi social.             
i.) Desfăşurarea unor programe menite sa îmbunătăţeasca starea generala de sănătate a populaţiei, şi sa faciliteze accesul la serviciile medicale.                        
j.) Promovarea unor programe culturale pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice românilor şi a minorităţilor naţionale.                     
k.) Promovarea unor programe pentru educaţia adolescenţilor, a tinerilor, dar şi a adulţilor care  contribuie la o dezvoltare armonioasa şi la integrarea în societate.                                           
l.) Promovarea programelor socio-economice de intervenţie si susţinere socio-economică a famililor aflate în dificultate.