• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

Conferința de prezentare a rezultatelor cercetării sociologice: Priorități, necesități și responsabilități în educație.


      În data de 19 februarie 2015 a avut loc Conferința de prezentare a rezultatelor cercetării sociologice: Priorități, necesități și responsabilități în educație. Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a Hotelului JOLLY Alon.
      Cercetarea s-a derulat pe întregul teritoriu al Republicii Moldova în august-septembrie 2014. Au fost delimitate 10 arii geografice în așa mod ca să reprezinte întregul teritoriu al țării, pe un eșantion compus din 1150 de respondenți, cuprinzând membri ai familiei, personal educațional și membri ai comunității locale: consilieri locali, reprezentanți media și ai ONG-urilor, agenți economici, actori comunitari reprezentativi etc. În același timp au fost realizate în teren 16 interviuri în cadrul focus-grupurilor, cu diverși actori sociali.
       Drept urmare, au fost identificate prioritățile reformelor educaționale, aspectele care privesc: curriculumul școlar, responsabilizarea civică a actorilor educaționali, opiniile despre evaluările naționale ale elevilor, procesul de optimizare a școlilor, fondurile publice alocate învățământului, absenteismul și abandonul școlar etc. Aceste date ar putea reprezenta un punct de reper în evaluarea impactului acțiunilor desfășurate până în prezent în procesul de reformare a educației.

  

      Prezentarea rezultatelor cercetării a fost urmată de Masa rotundă cu genericul ”Parteneriatul educațional școală-comunitate: Bune practici de comunicare și participare pentru educație de calitate”, cu participarea ambasadorilor educației de calitate din diferite regiuni ale republicii. Scopul evenimentului a fost consolidarea capacităților ambasadorilor educației de calitate în promovarea bunelor practici de parteneriate educaționale și asigurarea schimbului de experiență privind implicarea actorilor sociali în procesul educațional.

  

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2