• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

Nume Poziția Responsabilități în proiect
Nicolae SALI Director de proiect - Coordonarea activităților proiectului și a echipei de proiect;
- Conducerea executivă a proiectului;
- și supervizarea implementării activităților;
- Reprezentarea proiectului în relație cu finanțatorul și cu diverși stakeholders
Florentin PALADI Coordonator de proiect - Furnizarea asistenței tehnice în implementare;
- Asigurarea regiei de proiect
- Asistarea directorului de proiect și a specialistului de comunicare pentru responsabilităților de execuție operativă;
Ion GUŢU Specialist de comunicare - Conceperea și implementarea strategiei de comunicare;
- Asigurarea vizibilității proiectului (gestionarea relațiilor cu mass-media, parteneri, potențiali beneficiari etc., prezența în diverse programe radio -TV și în presa scrisă)
- Elaborarea și transmiterea de conținuturi specifice (comunicare internă - echipa de proiect, comunicare externă - mass-media, parteneri, potențiali beneficiari);
- Supervizarea organizării evenimentelor publice, a distribuirii livrabilelor și a diseminării informației.
Mihnea PREOTESI Coordonator de cercetare - Conceperea ghidurilor de culegere a datelor;
- Monitorizarea și îndrumarea metodologică echipei de cercetare;
- Supervizarea derulării activităților de colectare/prelucrare a datelor și a asigurării calității proceselor și produselor;
- Elaborarea celor 2 evaluări;
- Formularea de concluzii și recomandări acționabile;
Andrei PÂRVAN Autor raport de cercetare „Analiza necesităților și priorităților de reformă în educația din Republica Moldova”; - Realizarea cadrului de referință;
- Analiza și interpretarea datelor finale;
- Supervizarea redactării academice a textului;
- Formularea de concluzii și recomandări acționabile;
- Fundamentarea recomandărilor de politici educaționale
Sorin CACE Autor raport de cercetare „Evaluarea implicării sociale în procesul de educaţie”; - Realizarea cadrului de referință;
- Analiza și interpretarea datelor finale;
- Supervizarea redactării academice a textului;
- Formularea de concluzii și recomandări acționabile;
- Fundamentarea recomandărilor de politici educaționale
Andra PANAIT Specialist cercetare cantitativă - Operaționalizarea obiectivelor cercetării și proiectarea instrumentelor de colectare a datelor;
- Coordonarea operatorilor de culegere a datelor (agenți de chestionare);
- Construcția, completarea, curățarea bazei de date;
- Realizarea analizelor datelor cantitative.
Ionela IONESCU Specialist de cercetare calitativă - Realizarea cercetării documentare (desk research);
- Culegerea datelor (field research)
- Prelucrarea datelor (desk research)
Oana BANU Specialist cercetare calitativa - Realizarea cercetării documentare (desk research);
- Culegerea datelor (field research);
- Prelucrarea datelor (desk research);
Diana D.CHEIANU-ANDREI Coordonator campanie consultări naționale (grupuri de lucru locale) - Organizarea și coordonarea activității grupurilor de lucru și a experților/coordonatorilor locali:
- Moderarea și documentarea întâlnirilor grupurilor locale din campania de consultări;
- Supervizarea procesului de formulare a recomandărilor de politici publice propunerilor de politici publice;
- Monitorizarea implementării activităților de teren și a ambasadorilor de cauză
Natalia CHICU Contabil -Gestionarea şi monitorizarea bugetului