• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

Cercetare națională privind reformele educaționale din Republica Moldova

      În activitatea 1.1 va fi realizată o cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți ce aparțin grupului ţintă principal (părinţi profesori, directori de şcoli, inspectori şcolari, responsabili locali, angajatori, specialiști reprezentativi din ONG-uri, mass-media etc.). Din datele care vor fi colectate vor rezulta 2 rapoarte de cercetare, iar dintre respondenții ce își vor comunica date de identificare și asumă disponibilitatea se vor selecta 100 de persoane ce vor participa în mod permanent la grupurile de lucru locale (campania națională de consultări publice) și care vor deveni ambasadori de cauză pentru reformele educaționale din Republica Moldova.
      Culegerea datelor de tip cantitativ va fi realizată de către agenții de chestionare, iar cele de tip calitativ de către specialiștii de cercetare calitativă, care vor asigura și prelucrarea acestora. De asemenea, anterior realizării activităților de teren, în cadrul unei faze de documentare de tip cercetare de birou (desk research) cei 2 specialiști de cercetare calitativă vor contextualiza tematica proiectului. Autorii celor 2 rapoarte vor structura cadrul conceptual de referință al proiectului, vor efectua analiza și interpretarea datelor colectate și vor superviza elaborarea versiunilor finale și rigurozitatea redactării academice. Dat fiind nivelul lor de expertiză pe parcusul întregului proiect, cei 2 specialiști vor fi implicați în procesul de formulare a recomandărilor de politici publice sectoriale și de fundamentare a viitoarelor reforme educaționale.
      Într-o activitate 1.2 va fi realizat un demers exploratoriu de tipul unei evaluări ex-ante prin care, utilizând metode calitative (focus-grupuri segmentate potrivit profilului participanților), vor fi colectate date de profunzime de la cele 100 de persoane selectate anterior privind reformele educaționale din Republica Moldova. Informația va constitui conținutul unui studiu care va fundamenta inclusiv derularea campaniei de informare / conștientizare / sensibilizare în cadrul proiectului. De asemenea, pe baza datelor colectate acum se vor defini indicatorii în baza cărora va fi realizată evaluarea ex-post ulterioară și redactarea studiului de către același autor al celui dintâi.
      Activitatea 1.3 vizează realizarea de interviuri cu cei 100 de persoane care vor fi participat deja la activitățile proiectului (grupuri de lucru, persuadările publice etc.) și care vor fi fost expuse comunicării targetate, pentru a investiga evoluții la nivelul cunoașterii, înțelegerii și atitudinii vizavi de problematica educațională. Acest demers de tip evaluare de impact ex-post și de redactare a studiului corespunzător presupune realizarea de interviuri de profunzime cu aceiași 100 de „ambasadori ai educației de calitate” participanți și la grupurile de lucru.