• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

Campania națională de consultări publice (grupurile de lucru locale)

      Vor fi selectați, într-o primă fază, 10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 de participanți permanenți la grupurile de lucru. Aceștia vor avea rolul organizării, monitorizării și menținerii active în program a celor 100 și vor modera întâlnirile lunare, care vor fi deschise publicului larg. Selecția se va face în urma unui concurs, care va fi anunțat în mediile locale, în diversele fluxuri de informare existente și care va fi fost deja promovat cu ocazia cercetării (subactivitatea 1.1).
      La întâlnirile grupurilor de lucru care vor fi anunțate/promovate în plan local va participa orice cetățean interesat și (în mod special) cele 10 persoane localizate în arealul geografic acoperit de coordonatori. În cadrul acestor grupuri de lucru vor fi dezbătute teme, concluziile din rapoartele de cercetare, iar la finalul fiecărei întâlniri, va fi realizat un raport sintetic al celor discutate. La finalul seriei de 5 întâlniri va fi dezvoltat un set de recomandări de posibile politici publice sau de ameliorare/corectare a vulnerabilităților actuale, document ce va fi publicat atât pe pagina web a proiectului cât și transmis autorităților de resort.
      Pagina web (platforma proiectului) va funcționa ca un spațiu de comunicare (comunitate virtuală) unde participanții și oricare alte persoane interesate vor putea comunica între întâlniri datorită facilităților de interacțiune pe care aceasta le va avea.
      Grupurile de lucru continuă efectele proiectului şi articulează iniţiative cu impact în agenda publică sub forma unor noi proiecte specifice, demersuri de advocacy, elaborarea de documente de politici, strategii sau intervenţii sectoriale ş.a. Opiniile avizate ale membrilor acestor grupuri de lucru vor permite monitorizarea şi evaluarea internă a activităţilor din proiect

CONSULTĂRILE PUBLICE: IMPLICAREA ACTORILOR SOCIALI ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL

Obiective:

1. Crearea de reprezentări pozitive și de condiţii favorabile reformelor educaţionale prin derularea de acțiuni coerente de informare, promovare și popularizare a iniţiativelor şi evenimentelor cu specific educațional atât în rândul beneficiarilor direcți (cadre didactice, părinți, elevi/studenți, specialiști etc.) cât şi la nivelul opiniei publice (media tradiţională - ziare, radio, televiziune, noile media - forumuri, bloguri, comunități virtuale, reţele de socializare).
2. Formularea de recomandări de politici si de interventii educaționale strategice în urma unui proces participativ de consultare și de implicare a actorilor sociali (părinți, profesori, responsabili școlari, actori comunitari relevanți, jurnaliști de specialitate, reprezentanți ai APL, angajatorilor și ai unor ONG-uri etc.).

Runda a 1-a a Consultărilor publice

Tema: Școala și contextul social
Ședința nr.1.1 a Grupului de lucru din comuna Pîrlița (r-n Ungheni)
Data: 20.12.2014

  

Ședința nr.1.2 a Grupului de lucru din mun. Bălți
Data: 21.12.2014

  

Ședința nr.1.3 a Grupului de lucru din raionul Soroca
Data: 21.12.2014

  

Ședința nr.1.4 a Grupului de lucru din raionul Edineț
Data: 23.12.2014

  

Ședința nr.1.5 a Grupului de lucru din comuna Cotiujenii Mari (r-n Șoldănești)
Data: 28.12.2014

  

Ședința nr.1.6 a Grupului de lucru din raionul Cahul
Data: 29.12.2014

  

Ședința nr.1.7 a Grupului de lucru din raionul Leova
Data: 29.12.2014

  

Ședința nr.1.8 a Grupului de lucru din UTA Gagauz Yeri
Data: 30.12.2014

  

Ședința nr.1.9 a Grupului de lucru din raionul Cantemir
Data: 30.12.2014

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------