• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

Ambasadorii educaţiei de calitate

      Considerăm această activitate ca având o importanță deosebită în derularea proiectului, realizarea obiectivelor acestuia și producerea efectelor avute în vedere. Cele 100 de persoane selectate vor fi investite ca ambasadori de cauză, vor fi informate în mod regulat în privința realităților educaționale în contextul proiectului și vor fi încurajate/motivate (inclusiv financiar, prin acordarea de subvenții care să acopere costurile) să participe la diverse evenimente/acțiuni locale (în afara întâlnirilor grupurilor de lucru, la care vor fi participanți permanenți). Aici vor promova adoptarea de reforme educaționale și abordările strategice în educație, vor iniția demersuri de responsabilizare a factorilor în drept (autorități școlare, autorități locale etc.), vor monitoriza evoluțiile la nivelul învățământului, vor avea luări de poziție publice etc. Ne așteptăm ca astfel să se producă persuadarea publică (influențarea opiniei publice și modificarea reprezentărilor acestora în ce privește tematica proiectului).
      De asemenea, ambasadorii de cauză vor fi echipați cu materiale inscripționate cu elementele de identitate vizuală ale proiectului, organizației partenere și finanțatorilor, pentru a spori vizibilitatea și credibilitatea proiectului, iar pe durata celor 5 luni de desfășurare a activității vor completa jurnale narrative, în care vor înregistra propriile inițiative/evoluții, opinii referitoare la proiect și la evenimentele periferice acestuia. Materialul astfel colectat/produs va servi ca informație brută pentru a asigura cunoașterea realităților locale și contextuale necesare producerii de schimbări instituționale și sociale de profunzime.