• Echipa

  Dr. Nicolae Sali – Presedinte
  Tel.: +373 69-366-806
  E-mail: office@catalactica.md

  Afla detalii...
 • Cercetare nationala privind reformele educationale

  Cercetare națională (sondaj reprezentativ statistic) pe aprox. 1150 de respondenți
   

  Afla detalii...
 • Campania nationala de consultari publice

  10 coordonatori locali care să asigure capacitatea operațională și de gestionare a celor 100 ambasadori ai educatiei de calitate  

  Afla detalii...
 • Ambasadorii educatiei de calitate

  100 de persoane selectate investite ca ambasadori ai educatie de calitate  

  Afla detalii...
 • Campanie de promovare si comunicare

  Crearea contextului în care participanții dezbat rezultatele si promoveaza ideile proiectului  

  Afla detalii...

      Proiectul “E DUrabil – Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova” urmăreşte să pună în funcţiune un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova a cetăţenilor vizaţi în mod direct în conceperea şi implementarea acestora. În cadrul lui vor fi utilizate strategii participative prin care actorii sociali reprezentativi se vor constitui inclusiv într-o masă critică necesară acţiunii publice responsabile în formularea, crearea şi implementarea politicilor educaţionale, masă critică constituită din profesioniști bine conectați la realitățile locale, persoane cheie în procesul schimbării sociale.
      De asemenea, prin informarea publicului larg, proiectul va crea reprezentări pozitive şi condiţii favorabile receptării corecte a reformelor educaționale din Republica Moldova, în contextul valorilor democratice şi principiilor unei societăţi deschise.
      Un alt obiectiv al proiectului vizează fundamentarea deciziilor de politică educațională ca urmare a colectării de date relevante, actuale și valide în cadrul unor cercetări reprezentative la nivel național, care să investigheze stadiul actual al necesităților educaționale, al gradului de cunoaștere de către populația vizată direct de/în procesul de învățământ și nivelul implicării actorilor sociali semnificativi în procesul luării deciziilor de politică educațională.
      Prin obiectivele sale și prin realizarea activităților prevăzute, proiectul va ajunge la câteva categorii de beneficiari direct vizați de procesul educațional: membrii comunității educaționale (părinți, cadre didactice, responsabili educaționali - directori, inspectori școlari, autorități centrale, reprezentanți ai angajatorilor, diverşi actori locali), elevi și studenți.
      Proiectul contribuie la crearea de reprezentări pozitive și de condiții favorabile reformelor educaționale prin derularea de acțiuni coerente de informare, promovare și popularizare a inițiativelor și evenimentelor cu specific educațional atât în rândul beneficiarilor direcți (cadre didactice, părinți, elevi/studenți, specialiști etc.) cât și la nivelul opiniei publice (media tradițională - ziare, radio, televiziune, noile media - forumuri, bloguri, comunități virtuale, rețele de socializare.