EDurabil+

E Durabil +

Broșura informativă privind implementarea proiectului E Durabil! Angajarea comunității în susținerea educației. Detalii aici


E Durabil +

Broșura informativă privind implementarea proiectului E Durabil + Activizarea părinţilor, actori de bază ai sistemului educaţional. Detalii aici


E Durabil + Activizarea părinţilor, actori de bază ai sistemului educaţional

În perioada februarie-octombrie 2016 Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA (filiala Moldova) implementează proiectul E Durabil + Activizarea părinţilor, actori de bază ai sistemului educaţional.

Scopul proiectului: Cercetarea calitativă a procesului de generare a premiselor favorabile creşterii coeziunii sociale prin activizarea parteneriatului şcoală-comunitate.

Obiectivele proiectului:

– Identificarea problemelor socioeducaţionale şi a soluțiilor operaţionalizabile privind activarea unor mecanisme comunitare de sprijinire a familiilor vulnerabile cu copii în baza realizării focus-grupurilor cu părinţi şi cu profesori.

– Implementarea unor tehnologii educaționalede activizare a părinților din grupul experimental ca actori educaționali.

Crearea de reprezentări pozitive privind importanța activizării părinților în parteneriatul școală-familie prin derularea de acțiuni coerente de informare, promovare și popularizare a inițiativelor și evenimentelor cu specific educațional la nivel local în comunitatea țintăși la nivelul opiniei publice. Ideea de proiect intersectează un domeniu major al reformelor educaționale din Republica Moldova – dezvoltarea abilităților și competențelor parentale (educația parentală), care vine în prelungirea proiectelor anterioare, rezultatele relevante ale cărora constituie premise pentru activitățile pe care le propunem în continuare. Pe lângă aspectele structurale, ce ţin de funcţionarea economiei, societăţii şi sistemului educaţional, cercetarea realizată în cadrul proiectului EDUrabil + a relevat importanţa majoră a părinţilor, ca parte a problemei, dar şi a soluţiei oricărui scenariu de dezvoltare socioeducaţională. Funcţionarea parteneriatului Școală-Comunitate poate genera premise favorabile creşterii coeziunii sociale în comunităţile unde spiritul comunitar şi solidaritatea socială reprezintă valori cu o importantă dezirabilitate socială, dezactivate, dar încă prezente în memoria colectivă. Proiectul pe care îl propunem vizează activizarea parteneriatului Școală– Comunitate în două dintre cele 5 comunităţi selectate în proiectul precedent. Localităţile propuse sunt satul Racovăţ, raionul Soroca şi satul Lupa Recea, comuna Codreanca, raionul Străşeni. Ne propunem să construim un cadru al interacţiunii Școală– Comunitate, prin organizarea mai multor tipuri de activităţi de tip Şcoala părinţilor. Abordarea proiectului îmbină dimensiunea de cercetare și cea aplicativ-experimentală.