Evaluarea capacității de cercetare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova

Perioada de implementare: mai 2013 – februarie 2014capacity

Suportul financiarFundația Soros-Moldova

Obiectivul principal:

Evaluarea actualei stări de fapt referitoare la deţinerea de către instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova a capacităţii de cercetare, a resurselor alocate şi de planificare şi implementare adecvată şi calitativă a proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi formularea de previziuni şi recomandări privind dezvoltarea acestei capacităţi.

Obiectivele specifice:

  1. Prezentarea actualei stări de fapt a sistemului de învățământ superior din Republica Moldova  din perspectiva capacității instituțiilor de învățământ superior de a accesa fonduri, prin participare individuală sau prin intermediul parteneriatelor/consorțiilor, și  de a derula proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare de anvergură, dar și de importanță locală și regională;
  2. Identificarea nivelului de actualitate și a relevanței tematicilor de cercetare abordate de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova;
  3. Identificarea eventualelor aspecte problematice referitoare la managementul instituțiilor de învățământ superior privind activitatea acestora în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării și enunțarea principalelor cauze ale acestora;
  4. Enunțarea eventualelor riscuri legate de menținerea actualelor aranjamente instituționale și normative legate de accesul limitat al instituțiilor de învățământ superior la resursele publice alocate pentru proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare și oferirea unor posibile soluții alternative pentru îmbunătățirea actualei stări de fapt;
  5. Anticiparea impactului participării instituțiilor de învățământ superior în parteneriate și consorții de implementare a proiectelor de cercetare de anvergură regională și europeană;
  6. Formularea și prezentarea unor recomandări de politici și tactici privind îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor alocate instituțiilor de învățământ superior pentru proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare.

Activităţi:

Activitatea 1. Analiza documentelor relevante şi a principalilor indicatori statistici specifici domeniului cercetării–dezvoltării-inovării (CDI).

Activitatea 2.  Elaborarea și aplicarea unui instrument standardizat de tipul unei fișe de colectare a datelor în universități, prin intermediul căruia vor fi culese informații factuale de tip cantitativ care fac referire la obiectul studiului.

Activitatea 3.  Prelucrarea preliminară a datelor.

Activitatea 4 . Planificarea și organizarea activității de teren.

Activitatea 5.  Colectarea datelor.

Activitatea 6. Elaborarea raportului cercetării

Rezultate:

  1. 10 fişe cu  informaţii factuale de tip cantitativ care fac referire la obiectul studiului. din 10 universităţi (USEFS; ASEM; IRIM; UnSC; UPSIC; UTM; UST; USARB; USBPHC; USM).
  2. Analiza a 11  rapoarte de autoevaluare şi evaluare elaborate de universităţi la acreditările ştiinţifice, 10 rapoartel anuale ale universităţilor despre activităţile stiintifice
  3. 48 de interviuri semi-structurate şi 2 focus grupuri cu reprezentanţi ai universităţilor (directori, preşedinţi, pro-rectori, vice-directori, vice-rectori, rectori, coordonatori proiecte, membrii echipelor de cercetare, directori generali, şefi direcţie, consultanţi, funcţionari publici), Ministerului Educaţiei, AŞM, CNAA, AGEPI Moldova, ONG-urilor şi mediului de afaceri.
  4. 8 recomandări cu referire la Codul Educaţiei,, 5 recomandări cu referire la reconsiderarea rolului şi a funcţionalităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 6 recomandări cu referire la îmbunătăţirea activităţilor în domeniul cercetării pentru Ministerului Educaţiei şi 5 recomandări cu referire la activitatea ştiinţifică a universităţilor.